Öronmanet (Aurelia aurita )

Öronmaneten är platt, rund och genomskinlig. Namnet kommer av att de fyra blekrosa förökningsorganen ser ut som cirklar eller öron ovanifrån. Öronmaneterna förekommer i alla vattenskikt, forskare har hittat dem i Gotlandsdjupet på 200 meters djup. Den kan föröka sig vid så låga salthalter som 5 promille och är som talrikast under sensommaren och hösten.

Öronmaneten håller till på olika djup i fria vattenmassan. Öronmaneter finns längs västkusten och i Östersjön upp till Höga Kusten.

Fakta: Djurplankton

De flesta djurplanktonarter är mycket små och driver därför med strömmarna. Till stora djurplankton räknas maneter. Djurplankton lever ofta av växtplankton eller av andra mindre djurplankton. Många av arterna är viktig föda för fiskar som till exempel strömming.