Om Livet i havet

Livet i havet är en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden. Här presenteras över 400 arter, från Bottniska viken i norr, ner till södra Östersjön, och upp längs västkusten till norska gränsen. Sidan drivs av Stockholms universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet inom samarbetet Havsmiljöinstitutet och i samverkan med webbyrån Azote.

Sajten startades 2017 av Umeå och Stockholms universitet. Den var då en Östersjösida som byggde på den omtyckta fälthandboken Växter och djur i Östersjön. Boken utkom första gången 1999 och trycktes i en tredje, utökad upplaga 2015. År 2018 erhölls medel från Havs- och vattenmyndigheten för att lägga till Västerhavsarter och få en sajt giltig för alla svenska havsområden. Från och med januari 2019 ingår även Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet i redaktionen och samarbetet. Sajten i sin nuvarande form publicerades i juni 2019.

Dyk ner i kunskapshavet

Livet i havet är till för alla som vistas vid, på och i havet och är intresserade av livet under ytan. Mobilanpassningen gör att informationen kan följa med på utflykten till strandkanten. Dessutom finns den som en app som även fungerar offline vilket gör att den exempelvis kan användas på sjön där uppkoppling ofta saknas. Du kan välja att visa endast arter i Östersjön eller endast Västerhavsarter, eller varför inte alla arter i ditt län?

På en artsida kan du, förutom basfakta, hitta de främsta kännetecknen för en art, var de lever och hur de ser ut. Dessutom finns bilder och länkar till mer information hos relevanta källor. På faktasidorna kan du lära dig mer om de speciella levnadsförhållanden som råder i havet, och miljösidorna berättar om de olika arternas livsmiljöer.Medverkande forskare och experter

Utan alla medverkande forskare och experter som bidrar med sin tid och sitt kunnande skulle det inte gå att göra en sådan här sajt. De har hjälpt till med såväl urval och textförfattande som faktagranskning. Tack till er alla!

Östersjön

Alla arter och miljöer Joakim Hansen och Lena Kautsky, Stockholms universitet
Arter och miljöer med fokus på södra Östersjön Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet
Arter och miljöer med fokus på Bottniska viken Jan Albertsson, Umeå universitet
Fiskar Martin Karlsson och Ulf Bergström, SLU
Däggdjur Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet,
Växtplankton Helena Höglander, Stockholms universitet
Djurplankton Elena Gorokova, Stockholms universitet
Fakta Carl Rolff, Stockholms universitet,
Östersjöns historia Thomas Andrén, Södertörns högskola

Västerhavet

Alger Lena Kautsky, Stockholms universitet
Fiskar Barbara Bland och Malin Werner, SLU
Blötdjur Fredrik Pleijel, Göteborgs universitet och Kennet Lundin, Göteborgs naturhistoriska museum
Kräftdjur Matz Berggren, Göteborgs universitet
Alla övriga djur Helen Sköld och Martin Stjernstedt, Havets Hus i Lysekil
Miljöer och fakta Helen Sköld, Havsmiljöinstitutet och Havets Hus i Lysekil


Redaktionen

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet

Göteborgs universitet - Centrum för hav och samhälle

Havsmiljöinstitutet

Teknisk utveckling

Robert Kautsky, Azote (Idé och teknisk projektledare)
robert@havet.nu

Jerker Lokranz, Azote (Grafisk form)
jerker@azote.se