Murkelalg (Leathesia marina)

Murkelalgen är ljusbrun till färgen. Som liten är den som en kulformig klump, men den blir ihålig och slemfylld när den växter till och blir större. Bålen består av löst sammanhållna trådar. På 1700-talet trodde man att det var en svamp, därav namnet. I Östersjön blir murkelalgen inte större än ett knappnålshuvud på grund av den låga salthalten. Det kulformiga stadiet förekommer på sommaren och arten övervintrar med ett mikroskopiskt, trådformigt stadium. På västkusten kan den förväxlas med ostrontjuven, Colpomenia peregrina, men denna art blir större och ihålig utan slem. Ostrontjuven är en ny, introducerad art som fått sitt namn för att den växter ovanpå exempelvis ostron och kan få dem att lyfta och driva iväg.

Murkelalgen växer på andra alger som korallalg och havsris på västkusten. I Östersjön är den vanlig på olika kärlväxter, som borstnate och skruvnating, och på kransalger. Nordutbredningsgränsen går vid Ålandshav.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.