Mört (Rutilus rutilus)

Mörten är en av våra vanligaste sötvattenfiskar. Den är även vanlig längs med Östersjöns kust. De mörtar som lever vid kusten leker antingen bland vegetationen i grunda vikar eller vandrar upp i sötvatten för lek. Den äter både växter och mindre djur, och har insektslarver som favoritföda. De utgör själva viktig föda för större rovfiskar såsom gädda. Mörtar kan bli riktigt gamla, livslängden kan uppgå till hela 20 år.

Mörten finns i sjöar i hela landet, och längs med hela Östersjökusten. Den är inte särskilt kräsen när det gäller miljö, men gillar varma, vegetationsrika och grunda vatten, som framför allt finns i skärgårdsområden.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.