Molnslick (Ectocarpus siliculosus)

Molnslick bildar fint förgrenade luddiga tofsar. Grenarna består av en cellrad. Den kan förväxlas med trådslick, Pylaiella littoralis, och för att kunna skilja arterna åt måste de undersökas i mikroskop. Molnslick har, till skillnad mot trådslick, aldrig motsatt förgrening och cellerna har bandformiga kloroplaster. Bägge arterna gynnas av övergödning.

Molnslick förekommer mest på sommaren och växer på andra alger, kärlväxter, vasstrån, stenar och musselskal. Man hittar den ofta löst liggande på grunt vatten ner till 10-15 meter, eller så långt ner som ljuset räcker. Molnslick är vanlig längs vår kust upp till södra Kvarken. Den förekommer också i Bottenviken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.