Mindre havsnål (Nerophis ophidion)

Den mindre havsnålen är släkt med sjöhästar. Den är en märklig fisk, som istället för fjäll har grönaktiga benplattor. Vuxna individer saknar också bröst- och stjärtfenor. Hos den mindre havsnålarna är det hanen som bär på äggen, i en liten fåra på buken. Där sitter äggen fastklistrade tills de kläcks efter cirka 4 veckor. Med den snabelliknande munnen suger den i sig fiskyngel och små kräftdjur.

Den mindre havsnålen lever i tångbälten nära kusten, från ett par meters djup. Den håller sig gärna nära botten eller intill vegetation.

Fakta: Kantnålsfiskar

Kant- och havsnålsfiskar är små och långsmala fiskar med en lång lite uppnäst nos som är släkt med sjöhästarna. De är huvudsakligen marina och ett flertal arter finns i Sverige. I Östersjön finns dock bara två, mindre havsnål och tångsnälla. De saknar fjäll och istället är kroppen täckt av benplattor. De lever bland vegetationen vid kusten och äter små kräftdjur och fiskyngel som de suger i sig med sin smala snabelliknande mun. Honan lägger sina ägg i en ficka på hanens mage. Där vårdar han dem tills de är fullt utvecklade och simmar ut.