Löja (Alburnus alburnus)

Löjan kan man se spritta i vattenytan, vilket tyder på att den antingen fångar insekter på ytan eller försöker undkomma en fiende. Den äter framförallt djurplankton och insekter. Det är inte löja utan siklöja som används för löjrom. Löja har dock tidigare haft en industriell användning då fjällen användes vid tillverkning av pärlor.

Löjan finns i hela Östersjön, och i sjöar över hela landet utom på höjder över ca 300 meter. Den återfinns ofta nära vattenytan.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.