Liten havssnigel (Limapontia capitata)

Liten havssnigel är en nakensnäcka, och som namnet antyder så saknar de skal. Den är mörkgrön till brunsvart i färgen och lever bland alger och växter. Den livnär sig på små mikroskopiska alger samt grönslick och borsttrådar.

Liten havssnigel finns på västkusten och i Östersjön upp till Ålands hav. Den lever på grunt vatten bland fintrådiga alger och i hällkar.

Fakta: Nakensnäckor

Nakensnäckor saknar liksom alla bakgälade snäckor både skal och fot. De är en artrik grupp bland blötdjuren, en del är mycket små, och det kan vara svårt att skilja de olika arterna åt. Trots att de länge varit populära fotoobjekt för dykare så har många av dem endast nyligen fått svenska artnamn. Många nakensnäckor är giftiga. En del har körtlar på ryggen som producerar saltsyra. Andra har nässelsäckar på ryggen som innehåller nässelceller vilka nakensnäckan använder för att försvara sig mot rovdjur. Nässelsäckarna fungerar även som gälar. Nässelcellerna får dessa nakensnäckor i sig genom att äta nässeldjur såsom hydroider. På många platser så har nakensnäckor starka färger för att varna fiender, så kallade varningsfärger. Tack vare sitt fiffiga försvar kan de krypa runt helt öppet utan att behöva gömma sig.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.