Liten filtkudde (Spongomorpha aeruginosa)

Liten filtkudde är en grönalg som består av trådar som är sammanflätade så att algen får en luddig, filtliknande struktur. Trådarna i tofsen är en cellrad breda och mer eller mindre förgrenade. Genom att den har nedåtgående, rotliknande grenar blir algen mer sammanvävd mot basen. Liten filtkudde kan förväxlas med liten grönkudde, Acrosiphonia arcta, men hos den senare är trådarna inte ihopflätade utan den är mer som en tydlig tofs. Cellerna hos den lilla filtkudden är också smalare än hos grönkudden. Liten filtkudde är ettårig och förekommer under våren till augusti. Det könliga stadiet är makroskopiskt och sporofyten är mikroskopisk och lever inne i rödalger.

Liten filtkudde växer på stenar, skal, klippor och andra alger. Den förekommer på djup mellan 0.3- 4 meter. Liten filtkudde är relativt ovanlig och förekommer längs vår kust upp till Södra Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.