Lerstubb (Pomatoschistus microps)

Lerstubben är en liten, sandfärgad fisk. De båda bukfenorna är sammanvuxna och bildar en sugskiva. Den håller till på grunda områden, och trivs både i sötvatten, brackvatten och i saltvatten. Den gräver ner sig för att skydda sig mot att bli uppäten. Lerstubben äter kräftdjur, maskar och andra smådjur. Hanen gör ett bo i exempelvis ett musselskal eller annat, och lockar in honan i boet. Honan lägger sina ägg i taket på boet, och hanen vaktar sedan boet tills äggen kläckts efter knappt två veckor.

Lerstubben lever på leriga och sandiga bottnar där den ofta gräver ner sig med bara ögonen synliga. Sommartid återfinns den sällan djupare än 10 meter.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.