Krulltrassel (Stictyosiphon tortilis)

Krulltrassel är rikligt förgrenad utan någon tydlig huvudgren. Färgen varierar mellan gulbrun till mörkbrun. Unga individer är ljusare i färgen och gamla individer blir på hösten mörkbruna, grövre och krulliga. De sitter många tillsammans i grupper. Varje individ saknar grenar längst nere vid basen. Arten kan lätt förväxlas med smalskägg, Dictyosiphon foeniculaceus, och de kan bara skiljas åt i mikroskop. Där kan man se att grenspetsarna på krulltrassel slutar med ett hår och att den har större barkceller som är ordnade i rader, lite som på en majskolv. Smalskägg saknar hår i spetsen på sina grenar och de runda barkcellerna är mer oregelbundet placerade.

Krulltrassel växer på andra alger och på stenar och klippor, där den kan bilda ett eget bälte. Man hittar den på grunt vatten och ner till ca 8 meters djup. Den kan också bilda lösa, drivande algmattor på mjuka bottnar. Arten finns längs hela vår kust upp till Norra Kvarken och är vanlig i Egentliga Östersjön från Falsterbo till Ålands hav.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.