Knubbsäl (Phoca vitulina)

Knubbsälen är vår minsta sälart, och väger bara hälften av vad en gråsäl väger. Den är en skicklig simmare, och kan vara 30 minuter under ytan utan att andas och dyka ner till hela 200 meters djup. Den uppträder ofta i mindre grupper, och jagar en och en. Fisk är den huvudsakliga födan. Knubbsälen föder en unge per år, och ungen dias i ungefär fem veckor. Knubbsälshonor kan bli hela 35 år gamla, medan hannarna sällan blir äldre än 25 år. Populationen i Östersjön (Kalmarsund) är genetiskt skild från knubbsälarna på västkusten. Östersjöpopulationen är klassad som sårbar.

Knubbsälen finns framförallt på västkusten, men en liten population finns även i Kalmarsund. Den vill gärna hålla sig till sandbanker och skyddade skärgårdar.