Kilrödblad (Coccotylus truncatus)

Kilrödblad är en flerårig rödalg som kan bli mycket gammal. Den består av en eller flera kilformade blad eller trådformiga årsskott. I Östersjön, vid låg salthalt, är kilrödblad svår att skilja från blåtonat rödblad. De skiljs åt på färgen genom att hålla upp dem mot ljuset. På västkusten, där salthalten är högre, blir arten betydligt större.

Kilrödblad förekommer längs vår kust upp till Norra Kvarken. På västkusten hittas den fastväxande på ca 2-25 meters djup. I Östersjön förekommer den ofta som lösa trassliga härvor liggande på bottnarna, och intrasslad i fastsittande kräkel och i blåmusslornas byssustrådar.

Fakta: Rödalger

Nästan alla rödalger är marina arter. De har därför problem med att anpassa sig till Östersjöns salthalt. De är vanliga från ett par meters djup ned till ungefär 20 meter. Rödalger klarar av att leva djupare än andra alger eftersom de i fotosyntesen använder de blågröna våglängderna av ljuset, som når djupast ned i vattnet. Många konsistensgivare som används i livsmedel utvinns ur rödalger.