Ishavstofs (Battersia arctica)

Ishavstofts bildar som namnet anger tofsar och är en flerårig, arktisk art. Den har oregelbundet fjäderförgrenade skott med sidogrenar av olika längd. Algen ser ut som små styva penslar med mörkbrun till gråbrun färg. Ishavstofs kan förväxlas med andra arter av släktet; smal fjädertofs, Sphacelaria plumigera, stentofs, Sphacelaria radicans, och med Stypocaulon scoparium som inte rapporterats från svenska vatten efter 1970.

Ishavstofs är vanlig på djupare klipp- och stenbottnar där den kan dominera vegetationen i ytterskärgården. Den klarar att växa på djup med endast lite ljus och överlever även att delvis täckas med sedimenten. Arten kommer ursprungligen från Norra Ishavet. Den finns hos oss längs kusten upp till Norra Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.