Nors (Osmerus eperlanus)

Norsen är en silverglänsande långsmal fisk. Födan består av kräftdjur och småfisk. Leken är spektakulär, med stora stim som kommer in till åmynningar vid islossningen. Varje norshona kan lägga uppemot 50 000 romkorn. Norsen är under leken en viktig bytesfisk för kustens rovfiskar. Arten är lätt att känna igen då den har en karaktäristisk doft av gurka.

Norsen finns i sjöar och längs Östersjöns kust. Den lever i stim ute i fria vattnet, ganska djupt ner i kallare vatten. Vid leken går den upp i vattendrag.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.