Näbbgädda (Belone belone)

Näbbgäddan, eller horngädda som den också kallas, är en snabb och skicklig simmare. Den lever i stim och äter fisk. Favoritfödan är sill och tobis. Utseendet, som också gett den sitt namn, är karaktäristiskt med näbbliknande käkar och nos. Ungarna har inte den näbbliknande nosen, utan den växer ut efterhand. Näbbgäddans skelett har en giftgrön färg.

Vår näbbgädda tillbringar vinterhalvåret ute i Atlanten och kommer varje år in i Östersjön i maj-juni för att leka. Den håller till i stim ganska nära ytan ute i det fria vattnet. Leken sker dock kustnära vid tångbälten eller över ålgräsängar.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.