Större ringbuk (Liparis liparis)

Den större ringbuken är en liten fisk som liknar ett grodyngel. Den har en mjuk hud utan fjäll, och en sugskiva på buken som bildats av de omvandlade bukfenorna. Stjärt- rygg- och analfenorna är sammanvuxna. Huvud och framkropp är kraftiga, och den har fyra näsborrar. När den inte simmar omkring sitter den ofta fastsugen på klippor. Den äter små fiskyngel och kräftdjur.

Större ringbuken är en bottenfisk som föredrar bottnar med kraftig algväxtlighet på grunt vatten, även om den kan gå ner till 300 meters djup. Den är sällsynt i södra Östersjön och Kattegatt men blir vanligare norrut längs såväl väst- och ostkusten.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.