Knot (Chelidonichthys gurnardus)

Knot, eller knorrhane, har ett stort, pyramidformigt huvud som täcks av benplattor. Bröstfenorna har tre tjocka fenstrålar som fisken använder som känselspröt och smakorgan när den letar mat vid bottnarna. Namnet har den fått av att den har ett karaktäristiskt läte, som frambringas av simblåsan. Den äter mindre fisk som tobis och bottendjur, musslor, kräftdjur och havsborstmaskar.

Knot finns i östra Atlanten, och går mer sällsynt in i södra Östersjön och norrut till Blekingekusten. Den lever vid bottnar på djup större än 20 meter, där den ömsom kryper på bottnarna, ömsom simmar.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.