Kusttobis (Ammodytes tobianus)

Kusttobisen lever i stora stim i kustnära vatten. Den äter plankton och bottendjur, som den gärna söker bland tång och annan växtlighet. Kusttobisen föredrar sandbottnar, där den ofta ligger helt nedgrävd. Leken sker antingen under försommaren eller under hösten. Rommen som läggs på hösten ligger kvar under vintern, och kläcks inte förrän under våren. Kusttobisen är viktig föda för många arter av fisk och havsfågel, och fiskas också för produktion av fiskmjöl.

Kusttobisen lever på sandbottnar ner till ungefär 30 meters djup. Man kan ofta se stimmen simma tätt efter botten i jakt efter föda.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.