Spetslångebarn (Lumpenus lampretaeformis)

Spetslångebarn är en extremt långsträckt fisk. Den bygger Y-formade gångar i sedimentbottnar, som används för yngelvård. Födan består av bottenlevande djur, framförallt pungräkor. Även om få har sett den är den ganska vanlig i Östersjön. I början av förra seklet utgjorde arten en ansenlig del av östersjötorskens föda.

Spetslångebarn lever i leran på djupa bottnar. Den finns på lite djupare områden, från 40 till 200 meters djup.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.