Liten havssnigel (Limapontia capitata)

Liten havssnigel är en nakensnäcka, och som namnet antyder så saknar de skal. Den är mörkgrön till brunsvart i färgen och lever bland alger och växter. Den livnär sig på små mikroskopiska alger samt grönslick och borsttrådar.

Liten havssnigel finns på västkusten och i Östersjön upp till Ålands hav. Den lever på grunt vatten bland fintrådiga alger och i hällkar.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.