Bakborstig rovmask (Hediste diversicolor)

Rovmasken är ett rovdjur men äter även döda växt- och djurdelar. Den lever nedgrävd i mjuka bottnar eller i tångruskor på skyddade platser.

Rovmasken hittar man på mjuka bottnar, ofta nergrävd, från västkusten upp till Bottenhavet.