Evadne (Evadne)

Hinnkräftan Evadne är genomskinlig, och har stora ögon. Ett av antennparen är förstorade, och används för att simma med. Den äter bakterier, encelliga alger och partiklar som den får i sig genom att filtrera vattnet. Den förökar sig mestadels könlöst. När förhållandena blir besvärliga (torka, värme, kyla) så förökar den sig sexuellt. De befruktade äggen omges av ett hölje som skyddar dem från de yttre förhållandena. De kan sedan ligga i vila i flera år, tills förhållandena är bättre.

Evadne-hinnkräftan finns i det fria vattnet, och kan förekomma på ända upp emot 200 meters djup. Den är dock vanligast på grundare områden nära kusterna. Arten Evadne nordmannii klarar olika salthalter, och finns i alla våra havsområden.

Fakta: Djurplankton

De flesta djurplanktonarter är mycket små och driver därför med strömmarna. Till stora djurplankton räknas maneter. Djurplankton lever ofta av växtplankton eller av andra mindre djurplankton. Många av arterna är viktig föda för fiskar som till exempel strömming.