Keratella (Keratella sp.)

Keratella är ett släkte av hjuldjur. Namnet hjuldjur kommer från den krans av flimmerhår som sitter i framändan av djuret, och som ser ut som ett hjul. Hjuldjuren är mycket vanliga i sötvatten, och en del arter finns även i brackvatten. De lever på bakterier och små, encelliga plankton, som de viftar in med flimmerhåren. De kan förekomma i stora mängder under våren, och utgör då viktig föda för fisklarver.

De flesta hjuldjur lever i det fria vattnet. En del finns också på bottnar eller på växtdelar.

Fakta: Djurplankton

De flesta djurplanktonarter är mycket små och driver därför med strömmarna. Till stora djurplankton räknas maneter. Djurplankton lever ofta av växtplankton eller av andra mindre djurplankton. Många av arterna är viktig föda för fiskar som till exempel strömming.