Mesodinium rubrum (Mesodinium rubrum)

Mesodinium rubrum är en ciliat, ett encelligt litet djur, som vid massförekomst kan färga vattnet rödaktigt. Det röda pigmentet kommer från en alg, som lever i symbios med ciliaten. Mesodinium rubrum har förmåga att transportera sig upp och ner i vattenmassan på jakt efter både ljus och näring. Den kan därför förekomma på väldigt varierande djup. Mesodinium rubrum är ett av världens snabbaste djur i förhållande till sin storlek, eftersom den kan simma nästan 1 cm per sekund. I kustområden är den en av de viktigaste primärproducenterna.

Mesodinium rubrum finns i marina miljöer, och massförekomster kan uppträda exempelvis i vikar och fjordar.

Fakta: Djurplankton

De flesta djurplanktonarter är mycket små och driver därför med strömmarna. Till stora djurplankton räknas maneter. Djurplankton lever ofta av växtplankton eller av andra mindre djurplankton. Många av arterna är viktig föda för fiskar som till exempel strömming.