Brännmanet (Cyanea capillata)

Brännmaneter ser rödaktiga, bruna eller orangegula ut. Deras klockformade kropp har en slät ovansida och tentakler som kan bli 10 meter långa hänger på undersidan likt klibbiga hårstrån. Där sitter också munarmar, muskler och könsorganen som kan vara kraftigt rödfärgade. I Östersjön finns vanligtvis bara unga små individer av brännmaneter och de verkar inte kunna föröka sig här.

Brännmaneten återfinns fritt simmande i hela vattenmassan, både vid kusten och till havs. Oftast nära botten i Östersjön där vattnet är saltare på grund av högre densitet.

Fakta: Djurplankton

De flesta djurplanktonarter är mycket små och driver därför med strömmarna. Till stora djurplankton räknas maneter. Djurplankton lever ofta av växtplankton eller av andra mindre djurplankton. Många av arterna är viktig föda för fiskar som till exempel strömming.