Id (Leuciscus idus)

Iden är en allätare, men har bottendjur som sin favoritföda. Stora exemplar lever på fisk. Den är släkt med mört, men är slankare än mörten och har gula ögon. Den lever i stim under unga år, medan äldre idar lever solitärt. De flesta kustbestånd vandrar tidigt på våren upp från kusten och leker i rinnande vatten. Efter leken vandrar de ut till kusten igen.

Iden är egentligen en sötvattenfisk, men är relativt vanlig i Östersjöns skärgårdar. Den kan samlas på sommaren under lugna och varma dagar invid stränderna i vikar och bukter.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.