Hjärtmussla (Cerastoderma glaucum)

Cerastoderma glaucum är den vanligaste hjärtmusslan i Östersjön. Den finns även i andra havsområden men då hittar man den främst i laguner och flodmynningar. Även den snarlika arten Parvicardium hauniense är vanlig i Östersjön. Det är mycket svårt att skilja arterna åt när de är små. Men medan Parvicardium hauniense förblir relativt liten och främst lever bland växter, kan Cerastoderma glaucum växa sig stor och gräver då ned sig i bottenmaterialet. Båda arterna livnär sig genom att filtrera partiklar ur vattnet.

Hjärtmusslan lever både på botten, där den kan vara nedgrävd, eller på växter och tång där den kan fästa sig med sina byssustrådar. Cerastoderma glaucum är vanlig på mjuka bottnar längs vår kust upp till Bottenviken.

Fakta: Musslor på mjuka bottnar

Musslor lever av att filtrera plankton ur vattnet. På mjuka bottnar lever de ofta nergrävda. Ibland kan du se insugningsröret, sifonen, som sticker upp genom ett hål i bottnen. Bredvid denna sitter utblåset. Ser du två hål nära varandra på bottnen kan du vara säker på att det finns en mussla ett par centimeter ned.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.