Havssallat (Ulva lactuca)

Havssallat gör skäl för sitt namn och ser ut som ett stort, grönt, lite veckat salladsblad. Havssallat är grövre än strutsallat och östersjösallat och består av två cellskikt som är sammanvuxna. Detta skiljer den även från tarmalgerna som är rörformiga. Det könliga och sporofytstadiet ser alla likadana ut, alla bildar ett salladsliknande blad. Detta är en av de arter som vi kan äta och just då som sallad.

Havssallat växer på stenar och klippor på västkusten men kan även hittas lösliggande i de södra delarna av Östersjön. Längs vår kust förekommer den in till Blekinge.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.