Havsrufse (Tolypella nidifica)

Havsrufse gör skäl för sitt namn med sina tilltrasslade grenar. Havsrufse är den enda representanten av rufsen i Östersjön och är en relativt vanlig kransalg på grunda mjukbottnar. Den växer lite mer vågexponerat än flera av de andra kransalgerna, ned till cirka 6 meters djup. Till skillnad från sträfsen saknar den bark och till skillnad från slinken är sidogrenarna oregelbundet grenade. Havsrufse är ettårig och gror tidigt på sommaren. Den har han- och honorgan på samma planta och reproducerar sig under sommaren till tidig höst.

Havsrufse växer halvexponerat till vågskyddat på sandig till dyig mjukbotten i hela Östersjön. Den växer ned till cirka 6 meters djup.

Fakta: Kransalger

På svenska östkusten finns 13 arter kransalger av släktena Chara, Nitella och Tolypella. De tillhör grönalgerna men liknar kärlväxter. De fäster sig inte direkt på stenar och klippor utan har rotliknande trådar som håller dem fast på mjuka bottnar.

Kransalgerna har fått sitt namn genom växtsättet med sidogrenar i tydliga kransar. Vissa av dem kan ge ett krasande ljud ifrån sig om de bryts. Det beror på att de innehåller mycket kalk. Kransalgerna producerar ämnen som kan minska tillväxten av mikroskopiska alger. De här ämnena gör att kransalgerna har en markant lukt. De är känsliga för övergödning, båttrafik och muddring, och hör till de arter som är skyddsvärda och i några fall utrotningshotade.

Kransalger förekommer på mer eller mindre vågskyddade, grunda mjukbottnar i Östersjön. Ofta bildar de täta mattor bestående av en eller ett fåtal arter. Flera av arterna är ursprungligen från sötvatten och förekommer därför i miljöer med stor sötvattenpåverkan.