Hårsträfse (Chara canescens)

Hårsträfse är som namnet antyder mycket hårig. På engelska heter den skäggig kransalg - Bearded stonewort. Stammen, som är genomskinlig, går knappt att se för alla små gröna hår. I Östersjön har endast honplantor hittats.

Hårsträfse är relativt vanlig och växer på halvexponerad till vågskyddad botten med dy eller sand. Den växer främst grundare än 1 meter, men kan förekomma ned till ungefär 3 meters djup.

Fakta: Kransalger

På svenska östkusten finns 13 arter kransalger av släktena Chara, Nitella och Tolypella. De tillhör grönalgerna men liknar kärlväxter. De fäster sig inte direkt på stenar och klippor utan har rotliknande trådar som håller dem fast på mjuka bottnar.

Kransalgerna har fått sitt namn genom växtsättet med sidogrenar i tydliga kransar. Vissa av dem kan ge ett krasande ljud ifrån sig om de bryts. Det beror på att de innehåller mycket kalk. Kransalgerna producerar ämnen som kan minska tillväxten av mikroskopiska alger. De här ämnena gör att kransalgerna har en markant lukt. De är känsliga för övergödning, båttrafik och muddring, och hör till de arter som är skyddsvärda och i några fall utrotningshotade.

Kransalger förekommer på mer eller mindre vågskyddade, grunda mjukbottnar i Östersjön. Ofta bildar de täta mattor bestående av en eller ett fåtal arter. Flera av arterna är ursprungligen från sötvatten och förekommer därför i miljöer med stor sötvattenpåverkan.