Grov borsttråd (Chaetomorpha melagonium)

Grov borsttråd är en grönalg med styva, raka, mörkgröna trådar med stora celler som syns för blotta ögat. Cellerna är ca 2-4 gånger så långa som breda. Grov borsttråd kan förväxlas med krullig borsttråd, Chaetomorpha linum, men denna art har tunnare, ljusgröna, krulliga trådar och växer grundare. Krullig borsttråd kan se ut som stora nystan av tunn fiskelina.

Grov borsttråd är mindre vanlig och växer en och en, eller i små buntar, tillsammans med olika rödalger och blåmusslor på klippbotten mellan ca 7-15 meters djup. Den förekommer längs vår kust upp till Upplandskusten.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.