Gråsäl (Halichoerus grypus)

Gråsälen lever i havet hela året, utom några veckor i mars då den föder sin kut och parar sig, och i maj, då den ska ömsa päls. Den både sover och äter till havs, och är anpassad för att klara det höga trycket på flera hundra meters djup. Honan parar sig två veckor efter att hon fött sin kut, och är alltså dräktig 11,5 av årets 12 månader. Vid födseln är kuten vit och väger ungefär 10 kg. Sälmjölken är fetare än grädde, och redan efter tre veckor kan kuten väga 40 kg. Strömming är gråsälens stapelföda. Vuxna sälar kan även äta andra fiskarter, men strömmingen är viktigast för sälen livet ut.

Gråsälen finns i hela Östersjön, i det fria vattnet eller på kobbar och skär. Den finns även i Atlanten, men gråsälen i Östersjön betraktas som en egen ras.