Getraggsalg (Aegagropila linnaei)

Detta är en liten grönalg med styva grenar som bildar små korta tofsar. Det förekommer också en lösliggande form av getraggsalg som bildar grågröna bollar och som kan bli flera centimeter i diameter. Denna form är mycket karakteristisk och lätt att känna igen. Livscykeln är dåligt känd hos getraggsalgen men den tillväxer långsamt och bollarna blir flera år gamla.

Getraggsalgbildar en mörkgrön kortvuxen matta på stenar eller lösliggande klot som rullar runt på sandiga eller lösa sedimentbottnar. Getraggsalg är en sötvattenart och den finns ofta att köpa i akvariebutiker. Den är vanlig från Upplandskusten och norrut till Bottenviken, samt i sötvattenpåverkade vikar. Den växter från grunt vatten ner till ca 8 meters djup.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.