Fyrtömmad skärlånga (Enchelyopus cimbrius)

Den fyrtömmade skärlångan är släkt med torsk, och har fyra skäggtömmar på huvudet. Kroppen är långsträckt och tämligen slank. Den äter bottenlevande djur, såsom kräftdjur och maskar. Leken sker under sommaren, och äggen flyter omkring i vattnet.

Den fyrtömmade skärlångan är en marin art, som även finns i Östersjöns södra delar. Den håller till på bottnarna, ofta på mycket stora djup.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.