Flodhättesnäcka (Ancylus fluviatilis )

Flodhättesnäckan har en enkel skalform utan vindlingar och påminner lite om de skålsnäckor som brukar sitta hårt fast på klippor. Skalets topp är något bakåtböjt och beläget bakom snäckans mitt. Arten har givit namn åt Ancylussjön, ett utsötat stadium av Östersjön som fanns för cirka 10 000 år sedan. Arten tillhör lungsnäckorna vilket betyder att den måste upp till ytan för att andas.

Flodhättesnäckan lever huvudsakligen i snabbrinnande strömmande vatten i älvar och åar där den vanligen föredrar klipp- eller stenbotten. Den kan även påträffas på grunt vatten i Östersjön på vågexponerade stränder men är sannolikt ovanlig där numera.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.