Fakta om våra hav

Hur fungerar egentligen havet? Vem äter vem, och vad är det som styr var växter och djur finns? Varför är vattnet i Östersjön bräckt, och hur såg det ut för tiotusen år sedan? Det finns många spännande frågor om livet i havet. En hel del av dem får du svar på här.

Att leva i havet

Salthalten i de svenska havsområdena sjunker ju längre in i Östersjön man kommer. Antalet saltvattenarter minskar från Västerhavet in i Östersjön och vidare norrut. Det omvända gäller sötvattenarterna. Bottniska viken i norr präglas av många sötvattenarter och is under en stor del av året.

Läs mer

Salt och sött

Från Kattegatt strömmar salt havsvatten in genom de smala sunden Öresund och Bälten. Den låga salthalten i norra Östersjön beror på alla floder och älvar som rinner ut där. Från västkusten, in i Egentliga Östersjön och vidare upp till Bottenviken minskar salthalten från cirka 30 promille till nära sötvatten.

Läs mer

Vem äter vem

Ett ekosystem består av grupper av organismer som fyller olika funktioner i näringsväven, exempelvis betare, filtrerare och rovdjur, i samspel med omgivande miljö. I Östersjöns ekosystem är näringsväven enkel jämfört med andra hav. Det finns endast få arter inom varje grupp vilket gör ekosystemet mer sårbart.

Läs mer

Vem lever var?

Den svenska kusten är mycket variationsrik, med grunda vågskyddade vikar omgivna av breda vassbälten, öppna sandiga stränder och vågexponerade sten- eller klippkuster. Bottentypen, det vill säga om det är en mjuk, lerig eller sandig botten, eller en fast klippa, avgör vilka arter som lever där.

Läs mer

Östersjöns historia

Östersjön är ett ungt hav. Under endast 12 000 år har miljön växlat från smältvattensjö till Atlantvik till insjö till brackvattenhav. För att förstå vad som händer med Östersjön idag hjälper det att kunna dess historia. I havsbotten finns ett historiskt arkiv i form av sediment. Genom att studera dessa sediment kan man rekonstruera utvecklingen.

Läs mer