Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Elritsan är en vanligt förekommande fisk. Den rör sig i stim, och slår ofta följe med andra småfiskar och stim av yngel. Den äter gärna insekter på vattenytan, men även maskar och kräftdjur. Under leken förvandlas hanen till en färgsprakande fisk med röd buk, gröna sidor, svart rygg och ljusgröna fenor. Elritsan, eller kvidd som den också kallas, kan lätt förväxlas med en liten öring, speciellt när den är i sin färgsprakande lekdräkt. Ett enkelt sätt att särskilja arterna åt är att elritsan saknar fettfena.

Elritsan finns i sjöar och rinnande vatten över hela landet, och längs med de nordliga delarna av Östersjöns kust. Den trivs i svalt vatten med hög syrehalt. Den ses ofta på grunda områden, där den söker skydd bland stenar och vegetation.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.