Elegant tångräka (Palaemon elegans)

Elegant tångräka är snarlik den vanliga tångräkan och har ett liknande levnadsätt. Den har dock oftast skarpare färger och är mer tydligt randig. Man kan även skilja arterna åt på hornet mellan ögonen (rostrum). Den eleganta tångräkan har ökat markant i Östersjön det senaste decenniet. Det kan bero på invandring från nordostatlanten, men vissa undersökningar tyder på att det snarare är räkor från Kaspiska havet som oavsiktigt transporterats till Östersjön av människan. Studier tyder på att den eleganta tångräkan konkurrerar med vanlig tångräka om livsrum och mat.

Den eleganta tångräkan finns längs vår kust upp till Stockholms skärgård. Den lever bland alger, tång och växter på grunda bottnar.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!