Braxen (Abramis brama)

Braxen är en stor fisk med en utskjutbar mun. Den äter maskar, insektslarver och kräftdjur, ibland även småfisk. När den söker föda har den ett karaktäristiskt smackande ljud. Den öppna munnen kan liknas vid ett dammsugarmunstycke, med vilken sediment sugs upp för vidare bearbetning och utsortering av ätbara organismer. Under vintern samlas braxen i stora stim, så kallade braxenstånd, och sover i ett dvalaliknande tillstånd på djupare vatten.

Braxen lever i grunda varma sjöar och i grunda skärgårdsvikar.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.