Björkna (Blicca bjoerkna)

Björkna kan vara svår att skilja från sin nära släkting braxen. Dessutom förekommer korsningar dem emellan. Björknan är en stimfisk och en allätare, som lever på växter, kräftdjur, musslor och ibland mindre fisk. Leken sker, under ivrigt plaskande och sprättande, i juni-juli på grunt vatten med riklig vegetation.

Björknan trivs i långsamrinnande sötvatten, men kan även hittas i kustområdena. Den trivs bäst i varma, grunda, närings- och vegetationsrika vikar, ofta i anslutning till strandzonens vegetationsbälte.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.