Fälthandboken Växter och djur i Östersjön

Här hittar du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter hela vägen från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Det är den tredje upplagan av Östersjöcentrums mycket uppskattade fälthandbok. Den utkom 2015 och är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter.

Uppdelade på miljöer

För att snabbt kunna se vad som kan finnas i din vik eller vid din badklippa är arterna presenterade i den miljö de oftast hittas. Miljöerna är uppdelade på grunda och djupa mjuka bottnar, grunda och djupa klippbottnar samt fria vattnet.

Ett ordentligt index där arterna är uppdelade efter grupp finns också som kan användas för att hitta rätt art. Bokens sex första sidor ger en introduktion till Östersjöns särpräglade värld, de speciella levnadsförhållanden som råder där och hur Östersjön blev till, allting fint illustrerat.

Mycket tid och kraft ligger bakom den nya upplagan och många forskare från flera lärosäten längs vår kust har bidragit. De har hjälpt till med allt från urvalet av arter till textförfattande och faktagranskning.

Beställ boken

Fälthandboken Växter & djur i Östersjön (ISBN: 978-91-982382-0-4) är utgiven av Stockholms universitets Östersjöcentrum och kan beställas från:

Stiftelsen Kompendieutgivningen
Trädgårdsgatan 20 A
172 38 Sundbyberg
tel: 08-84 08 26
e-post: komp.ut@grandocean.se

Priset är 125 kr inklusive moms. Det blir 170 kr med frakt och allt. Kontakta Stiftelsen Kompendieutgivningen om du vill köpa fler än ett exemplar för att få bästa pris. Mängdrabatt: 5% vid köp av 20 stycken eller fler.