Bergborsting (Cladophora rupestris)

Bergborsting bildar styva, mörkt gröna tofsar som ser kvast- eller borstlika ut. Arten är flerårig. Mikroskopiska karaktärer är att cellerna är ca 2-10 gånger så långa som breda med tjocka cellväggar bestående av cellulosa. Den är tätt förgrenad och ibland utgår tre - fyra nya grenar från den underliggande cellen.

Bergborsting växer på stenar och klippor från ca 1 m ner till 9 meters djup, tillsammans med olika rödalger och ishavstofs. Den är vanligast i mellan- och ytterskärgården och mer ovanlig i innerskärgården där näringshalten ofta är högre. Den är relativt vanlig längs hela vår kust upp till Holmöarna utanför Umeå.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.