Asp (Aspius aspius)

Aspen har en stor mun med tydligt underbett, och kännetecknas också av en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Födan består av fisk, som den ofta fångar vid ytan. Aspen kan bli stor - man har hittat aspar som varit över en meter långa. Aspen kan ibland ses hålla ett revir som den kraftigt försvarar genom utfall mot fiskar som kommer för nära. Vid leken vandrar de ofta tillsammans i grupp och är ofta fullt synliga i mindre vattendrag. Aspleken i slutet av april är ett riktigt skådespel att bevittna.

Aspen är egentligen en sötvattensfisk, som nu och då även ses vid Östersjöns kuster. Den föredrar lugna vatten, och håller sig gärna nära ytan.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.