Lavar i svenska hav

Lavar består vanligen av en svamp och en alg, som lever tillsammans och hjälper varandra. Det finns lavar som växer på havsklippor och stenar ovanför vattenytan, tätt fastsittande på det hårda underlaget. En del arter växer väldigt nära vattenytan, så att vågor ibland når att skölja över dem.