Kärlväxter i svenska hav

De flesta kärlväxter är anpassade för att leva på land, men det finns också de som lever i havet. De havslevande kärlväxterna finns ofta på mjuka bottnar, där deras rötter kan fästa. Vissa kärlväxter är högresta och sticker upp ovanför vattenytan. Andra växer helt under ytan. Kärlväxterna kan transportera näringsämnen genom sina speciella kärl som når alla växtens delar.