Växter i svenska hav

I havet finns både alger och kärlväxter. Havets kärlväxter är nära släkt med blomväxterna på land. De har blommor och nästan alla har rötter att rota sig med i mjuka bottnar. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. De flesta har sötvattenursprung. Här kan du lära dig mer om kärlväxter, bladmossor och saltlaven.