Svampdjur i svenska hav

Svampdjuren är mycket enkelt uppbyggda och kan se ut på många olika sätt. Oftast ganska oformliga. Från början var det ingen som ens visste om de var växter eller djur, men nu vet man att detta är den äldsta gruppen av alla nu levande djur. I våra hav lever drygt 150 olika arter.