Övriga udda i svenska hav

Här finns andra konstiga arter, främst stora kolonier av bakterier som man tenderar att lägga märke till. En del andra cyanobakterier finns listade bland växtplankton eftersom deras levnadssätt är sådant.