Kammaneter i svenska hav

Kammaneter flyter omkring som genomskinliga gelÉklumpar i vattnet, stora som krusbär eller ännu större. De påminner om maneter , men är inte alls släkt, och räknas som precis som de in bland djurplankton . Kammaneter är de största djuren som använder cilier för att röra sig.